Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Ngày cập nhật 20/02/2023

     Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

     Những nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đặc biệt, tập trung một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở như: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

     * Thông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân:

     - Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc qua hộp thư điện tử: stnmt@thuathienhue.gov.vn.

     - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai@monre.gov.vn.

     * Thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thực hiện và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 2023.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 682 khách