Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày cập nhật 08/08/2022

   Ngày 14/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

    Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14/7/2022 và có hiệu lực từ ngày 24/7/2022./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 669 khách