Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến về dự thảo Đề án Không chuyên trách
Ngày cập nhật 23/03/2020

Dự thảo Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang xây dựng Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc trực tiếp ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có Dự thảo Đề án kèm theo).

  Để hoàn chỉnh nội dung Đề án báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan liên quan tham gia góp ý dự thảo Đề án và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 27 tháng 03 năm 2020

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan.

(Dự thảo Đề án có ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
XDCQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 502 khách