Tìm kiếm tin tức
XDCQ - CTTN
Ngày 24/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã.
Ngày 07/12/2018, Bộ Nội vụ đã  ban hành Công văn số 6009/BNV-CTTN về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể một số điều khi triển khai thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày...
Ngày 03/12/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân...
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; Quyết định số 1228/QĐ-SNV ngày 24/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Năm...
Ngày  12  tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1158/SNV-XDCQ về việc thống kê số lượng, chất lượng CBCC, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và số thôn, tổ dân phố năm 2018....
Sáng ngày 09/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021.
Thực hiện Công văn số 51/BQLDA600 ngày 29/6/2018 của Ban Quản lý Dự án 500 trí thức trẻ về việc triệu tập đội viên Đề án 500 về tham dự lớp bồi dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ triệu tập 29 Đội viên Đề án 500  tại 29 xã đặc...
Tại hội nghị giữa lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2018 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh sáng 26/6, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, mục tiêu của buổi...
Thực hiện Kế hoạch số 439/QĐ-BNV ngày 30/3/2018 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; trong...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.390.484
Truy cập hiện tại 18 khách