Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

XDCQ - CTTN
Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố; thống kê báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công...
Lấy ý kiến về dự thảo Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Sáng ngày 27/3 tại huyện Phong Điền, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính 2 thôn ở huyện Hải Lăng về huyện Phong Điền, đó là...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Sáng ngày 24/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị theo NQ 31/NQ-CP của Chính phủ...
Dự thảo Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Có 5 trường hợp viết hoa được quy định chi tiết trong nghị định mới ban hành của Chính phủ về công tác văn thư; hướng dẫn viết hoa trong văn bản hành chính cũng các nội dung khác được đề cập tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về Công tác văn thư ngày 05/3/2020 do Chính phủ ban hành, trong đó bổ sung thêm nhiều trường hợp phải viết hoa kể từ ngày 05/3/2020.

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công...
Ngày 15/01/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 53/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 255 khách