Tìm kiếm tin tức
XDCQ - CTTN
Ngày 07/12/2018, Bộ Nội vụ đã  ban hành Công văn số 6009/BNV-CTTN về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể một số điều khi triển khai thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày...
Ngày 03/12/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân...
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; Quyết định số 1228/QĐ-SNV ngày 24/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Năm...
Ngày  12  tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1158/SNV-XDCQ về việc thống kê số lượng, chất lượng CBCC, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và số thôn, tổ dân phố năm 2018....
Sáng ngày 09/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021.
Thực hiện Công văn số 51/BQLDA600 ngày 29/6/2018 của Ban Quản lý Dự án 500 trí thức trẻ về việc triệu tập đội viên Đề án 500 về tham dự lớp bồi dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ triệu tập 29 Đội viên Đề án 500  tại 29 xã đặc...
Tại hội nghị giữa lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2018 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh sáng 26/6, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, mục tiêu của buổi...
Thực hiện Kế hoạch số 439/QĐ-BNV ngày 30/3/2018 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; trong...
Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 500 Trí thức trẻ; căn cứ kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 500; căn cứ đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định và nguyện vọng của Đội viên Đề...
Thực hiện Luật DQTV ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật DQTV trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện đúng,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 176 khách