Tìm kiếm tin tức
XDCQ - CTTN
Qua quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương đã triển khai xong việc lấy ý kiến cử tri; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện,...
Thực hiện xong việc Lập và niêm yết danh sách cử tri Lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021
Sáng 29/6, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  Phan Ngọc Thọ và Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông đã chủ trì Hội nghị triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021....
Ngày 24/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã.
Ngày 07/12/2018, Bộ Nội vụ đã  ban hành Công văn số 6009/BNV-CTTN về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể một số điều khi triển khai thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày...
Ngày 03/12/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân...
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; Quyết định số 1228/QĐ-SNV ngày 24/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Năm...
Ngày  12  tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1158/SNV-XDCQ về việc thống kê số lượng, chất lượng CBCC, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và số thôn, tổ dân phố năm 2018....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.429.111
Truy cập hiện tại 71 khách