Tìm kiếm tin tức
XDCQ - CTTN
Sáng ngày 09/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021.
Thực hiện Công văn số 51/BQLDA600 ngày 29/6/2018 của Ban Quản lý Dự án 500 trí thức trẻ về việc triệu tập đội viên Đề án 500 về tham dự lớp bồi dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ triệu tập 29 Đội viên Đề án 500  tại 29 xã đặc...
Tại hội nghị giữa lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn năm 2018 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh sáng 26/6, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, mục tiêu của buổi...
Thực hiện Kế hoạch số 439/QĐ-BNV ngày 30/3/2018 của Bộ Nội vụ triển khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; trong...
Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 500 Trí thức trẻ; căn cứ kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 500; căn cứ đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định và nguyện vọng của Đội viên Đề...
Thực hiện Luật DQTV ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật DQTV trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện đúng,...
Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNV về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố  
Ngày  22  tháng 11 năm 2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1508/SNV-XDCQ về việc thống kê số lượng, chất lượng CBCC, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và số thôn, tổ dân phố năm 2017.
Ngày 27/11/2017, tại thành phố Huế, Sở Nội vụ phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai xác định ranh giới quản lý hành chính biển,...
Ngày 02/11/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức triển khai tập huấn Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.279.525
Truy cập hiện tại 44 khách