Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030”
Ngày cập nhật 14/06/2019

            Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 686/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030”; theo đó:

            Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030”. Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức tham gia góp ý cho đề án.

            Văn bản tham gia góp ý cho dự thảo đề án gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ; địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, thành phố Huế) trước ngày 28 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Xuân Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 440 khách