Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
Ngày cập nhật 07/03/2019

Thực hiện Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP ngày 22/02/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) trước ngày 18/3/2019 để tổng hợp báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo đúng thời gian quy định.

(Đính kèm Đ cương báo cáo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 239 khách