Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ
Ngày cập nhật 16/11/2018

              Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành các giấy mời số 1331/GM-SNV, 1332/GM-SNV, 1334/GM-SNV về tham dự hội nghị tập huấn về văn thư, lưu trữ. Hội nghị sẽ được tổ chức theo thành phần và thời gian như sau:

             1. Đại diện lãnh đạo Văn phòng (Phòng hành chính) và công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các sở, ban, ngành, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức trực thuộc Sở thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Thời gian: 08h00 ngày 21 tháng 11 năm 2018 (thứ Tư).

               2. Đại diện lãnh đạo Văn phòng (Phòng hành chính) và công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh; các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh.

Thời gian: 13h30 ngày 21 tháng 11 năm 2018 (thứ Tư).

               3. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (riêng Phòng Nội vụ mời thêm chuyên viên quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của Phòng Nội vụ các huyện, thị xã và thành phố Huế).

Thời gian: 08h00 ngày 22 tháng 11 năm 2018 (thứ Năm).

               4. Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ; địa chỉ: Số 09 đường Đống Đa, thành phố Huế.

                                       Giấy mời và tài liệu Hội nghị xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Xuân Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 248 khách