Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý dự thảo quy chế về công tác văn thư; quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 29/01/2018

Ngày 29/01/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 86/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý dự thảo quy chế về công tác văn thư; quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và dự thảo quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nội vụ kính đề nghị:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiến hành triển khai lấy ý kiến của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai lấy ý kiến đối với các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã trên địa bàn.

Dự thảo các quy chế được đăng tải tại địa chỉ: https://snv.thuathienhue.gov.vn.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ số 16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) bằng văn bản và file điện tử nvphuong.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 09/02/2018 để tổng hợp./.

Xem nội dung công văn và dự thảo các quy chế theo các file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Văn Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 7 khách