Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi
Ngày cập nhật 13/09/2017

Ngày 11/9/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1173/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đảm bảo sự thống nhất về quản lý văn bản đến, văn bản đi trong hoạt động của các cơ quan trên địa bàn tỉnh;

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy trình quản lý văn bản tại 6 mô hình cơ quan (gồm: Văn phòng UBND tỉnh; sở, ban, ngành cấp tỉnh có Chi cục; sở, ban, ngành cấp tỉnh không có Chi cục; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; phòng chuyên môn cấp huyện; UBND cấp xã).

Để có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nội vụ kính đề nghị:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiến hành triển khai lấy ý kiến của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai lấy ý kiến đối với các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ số 16 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, điện thoại liên hệ: 02343.846924) trước ngày 20/9/2017 để tổng hợp.

Xem nội dung công văn và dự thảo các quy trình theo các file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Văn Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 8 khách