Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
Ngày cập nhật 17/03/2017

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Sở Nội vụ dã ban hành Công văn số 272/SNV-VTLT về việc báo cáo thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, Cụ thể:

         Thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 20 ngày 6 tháng 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” và Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 (theo biểu mẫu đính kèm), cụ thể:

         a) Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan mình và các đơn vị trực thuộc.

        b) Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, các trường học thuộc phạm vi quản lý và UBND các xã, phường, thị trấn.

        Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ; số 16 Lê Lợi, thành phố Huế; điện thoại: 02343.846924) và file excel qua địa chỉ Email: lxhiep.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 14/4/2017 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Xuân Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 13 khách