Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
Ngày cập nhật 09/11/2016

Ngày 09/11/2016, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1183/SNV-VTLT về việc báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.

Nội dung công văn cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016; nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 (theo đề cương đính kèm). Thời gian gửi báo cáo trước ngày 05/12/2016.

2. Báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 theo các Biểu mẫu số 01/CS; 02/CS; 01/TH; 02/TH ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/01/2017.

3. Xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ năm 2017 trước ngày 31/01/2017, đồng thời gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ để theo dõi.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương triển khai thực hiện, gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định về Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 16 Lê Lợi, thành phố Huế để tổng hợp; điện thoại liên hệ: 0543.846924./.nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 (theo đề cương đính kèm). Thời gian gửi báo cáo trước ngày 05/12/2016.

2. Báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 theo các Biểu mẫu số 01/CS; 02/CS; 01/TH; 02/TH ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/01/2017.

3. Xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ năm 2017 trước ngày 31/01/2017, đồng thời gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ để theo dõi.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương triển khai thực hiện, gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định về Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 16 Lê Lợi, thành phố Huế để tổng hợp; điện thoại liên hệ: 0543.846924.

Đề cương báo cáo công tác văn thư, lưu trữ và Thông tư số 09/2013/TT-BNV đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Giang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 243 khách