Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016
Ngày cập nhật 25/07/2016

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Hội đồng kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 15/TB-HĐKT thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ đợt 2 khu vực phía Nam năm 2016. Nội dung chính của Thông báo như sau:

1. Lĩnh vực đăng ký kiểm tra: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

2. Đối tượng đăng ký kiểm tra:

-  Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

-  Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ, trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có Chứng chỉ bồi dưỡng về lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

-  Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lĩnh vực lưu trữ từ đủ 05 năm trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

-  Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực hành nghề (nếu có).

-  Giấy xác nhận thời gian làm việc từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đã làm việc (theo mẫu).

-  02 ảnh 2x3 cm (thời hạn không quá 6 tháng, kể từ ngày chụp đến ngày đăng ký), 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh.

-  Đơn đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016 (theo mẫu).

4. Nội dung, hình thức kiểm tra

-  Nội dung kiểm tra gồm : Hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ về lĩnh vực đăng ký hành nghề là chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

-  Hình thức kiểm tra: viết, trắc nghiệm và thực hành.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra

Ngày 20-21/8/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra

-  Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 29/7/2016.

-  Địa chỉ nộp hồ sơ: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương (Phòng 310), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

7. Chi tiết liên hệ: Phòng nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương, ĐT 04 3.766.7911.

Thông tin về danh sách những người đủ điều kiện dự kiểm tra, danh sách những người không đủ điều kiện dự kiểm tra sẽ được thông báo trước ngày 05/8/2016 trên Website của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Người đăng ký kiểm tra tải (download) mẫu đơn đăng ký kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016 và mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ tại địa chỉ website: http://www.archives.gov.vn.

Nội dung chi tiết của Thông báo số 15/TB-HĐKT mời xem file đính kèm dưới đây.

Tập tin đính kèm:
Văn Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.766.845
Truy cập hiện tại 23 khách