Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2024
Ngày cập nhật 29/01/2024

Ngày 17 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 166/KH-SNV về Bồi dưỡng, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

 

Căn cứ kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữBồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữBồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các đối tượng là Cán bộ, công chức, viên chức đang làm công tác văn thư, lưu trữ chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ vào Quý II năm 2024.

Hình thức bồi dưỡng: Học tập trung vào các ngày thứ 6, 7, chủ nhật hàng tuần

Kinh phí: 3.000.000 đồng/học viên do cơ quan, đơn vị cử đi học tự chi trả (kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa thiên Huế thực hiện theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nội dung chi tiết kế hoạch tại file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 195 khách