Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2020
Ngày cập nhật 06/05/2020

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 448/SNV-VTLT về đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2020

 

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện như sau:

1. Căn cứ quy định về đối tượng và tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 14/2019/TT-BNV, tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2020.

2. Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2019/TT-BNV) gồm:

a) Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục I)

b) Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV)

c) Bản khai thành tích và quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành (theo mẫu tại Phụ lục V).

d) Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng phải có các bản sao  Quyết định khen thưởng và Bằng công nhận kèm theo.

(các phụ lục: I, II, III, IV, V thực hiện theo mẫu tại Thông tư số 14/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ)

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện và gửi 02 bộ hồ sơ về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ; số 16 Lê Lợi, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3846924) trước ngày 20/5/2020 để tổng hợp, thẩm định đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Thông tư số 14/2019/TT-BNV và các phụ lục mẫu kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 445 khách