Tìm kiếm tin tức
Văn thư - Lưu trữ
            Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 686/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý Đề án “Bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ,...
      Ngày 27/2/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 199/SNV-VTLT về việc thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ...
Thực hiện Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP ngày 22/02/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức,...
              Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành các giấy mời số 1331/GM-SNV, 1332/GM-SNV, 1334/GM-SNV về tham dự hội nghị tập huấn về văn thư, lưu trữ. Hội nghị sẽ được tổ chức theo thành...
Ngày 29/01/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 86/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý dự thảo quy chế về công tác văn thư; quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch khảo sát tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.
Ngày 11/9/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1173/SNV-VTLT về việc đề nghị góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi.

         Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Đây là bộ sách ghi chép lời răn dạy của Vua Minh Mạng với nội dung kính trời, lễ phép với tổ tiên, chăm chỉ làm việc, yêu dân, noi gương tiền nhân, dạy bảo cho hậu thế,… được minh họa bằng hình...
Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 500/SNV-VTLT về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.429.111
Truy cập hiện tại 73 khách