Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn thư - Lưu trữ
Sáng 18/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp.
          Sở Nội vụ xây dựng dự thảo các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào...
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2023
Theo biên bản họp Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ, Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ năm 2023 thông báo danh sách người đủ điều kiện dự...
  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng...
Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BNV về việc Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ...
             Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 01 về công tác công văn, giấy tờ; trong đó nêu rõ: "Tài liệu lưu trữ...
Trong khuôn khổ chào đón festival năm 2022, Chi đoàn Sở Nội vụ thực hiện công trình "khuôn viên xanh và văn phòng xanh" tại cơ quan Sở Nội vụ Chi đoàn Sở Nội vụ thực hiện Công trình "khuôn...
Đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ tham gia hiến máu tình nguyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.045.241
Truy cập hiện tại 45 khách