Tìm kiếm tin tức

Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/02/2018
Toàn cảnh hội nghị

          Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

          Được sự nhất trí của UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ, vào chiều ngày  25/01/2018, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho gần 150 chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố Huế.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Huế; đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đặc biệt là sự tham dự của gần 150 chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố Huế.

          Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo với mong muốn chức việc các tôn giáo hiểu rõ về các quyền về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Luật và Nghị định để giúp cho các tổ chức tôn giáo vận dụng trong quá trình hoạt động, sinh hoạt, lễ nghi tôn giáo, thực hiện tốt phương châm hành đạo theo đường hướng “gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đồng chí Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

          Sau phần khai mạc, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo giới thiệu một số nét cơ bản về tôn giáo trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; trao đổi cụ thể và phân tích một số nét mới, nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cũng như các thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo được quy định trong Luật và Nghị định để chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố Huế hiểu rõ và vận dụng trong quá trình hoạt động, sinh hoạt tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo triển khai một số nội dung
liên quan đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ

          Trong thời gian tới, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc các tôn giáo ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                  Võ Văn Khánh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 61 khách