Tìm kiếm tin tức

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/04/2017

          Ngày 01/12/2016, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Lệnh số 12/2016/L-CTN về công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo (đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành và chức việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại hội trường Khách sạn Park View, vào các ngày 20-21/4/2017.

          Ngày 01/12/2016, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Lệnh số 12/2016/L-CTN về công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo (đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành và chức việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại hội trường Khách sạn Park View, vào các ngày 20-21/4/2017.

         Tham dự các hội nghị, có ông Nguyễn Khắc Huy - Nguyên Vụ Trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bạch Chơn Đông - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ; ông Nguyễn Thanh Lẫm - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo, đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, Phòng Nội vụ thành phố Huế, cán bộ, công chức Ban Tôn giáo; đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thành truyền hình và Báo Thừa Thiên; đặc biệt, có sự tham dự của 300 chức sắc, nhà tu hành, chức việc của 4 tôn giáo trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

         Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo đã giới thiệu một số nét cơ bản về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Đồng thời, nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo với mong muốn chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, hiểu rõ về các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật để vận dụng trong quá trình hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, thực hiện tốt phương châm hành đạo theo đường hướng “gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, yêu nước, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo phát biểu khai mạc

          Sau phần khai mạc, hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Khắc Huy - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ (là người chắp bút xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo  ngay từ ban đầu cho đến khi Quốc hội thông qua) giới thiệu cụ thể và phân tích một số nét mới, nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Huy - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra
triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo

          Trong thời gian tới, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc các tôn giáo ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

                                                                                                                  Võ Văn Khánh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 4 khách