Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật
Ngày cập nhật 27/11/2023
Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật cho đại diện Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng và các cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Thực hiện chương trình công tác năm 2023, vào chiều ngày 31/10/2023, Ban Tôn giáo tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật cho đại diện Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng và các cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Tham dự Hội nghị về phía Ban Tôn giáo có ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng ban Ban Tôn giáo, ông Dương Tuấn - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo; về phía Sở Văn hóa và Thể thao có ông Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa và đặc biệt là sự tham dự của hơn 150 đại biểu là đại diện Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng và các cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

          Sau phần khai mạc, Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng ban Ban Tôn giáo giới thiệu một số nét cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế; trao đổi cụ thể một số vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến hoạt động tín ngưỡng. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được nghe ông Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa trao đổi một số nội dung liên quan đến di sản văn hóa; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa và việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa… được quy định trong Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban Tôn giáo triển khai một số quy định của pháp luật về tín ngưỡng

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao
trao đổi nội dung liên quan pháp luật về di sản văn hóa

          Việc tổ chức Hội nghị lần này giúp cho đại diện Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng và các cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nắm rõ hơn nữa những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng và di sản văn hóa; qua đó góp phần đưa hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các loại hình tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

                                                                                                                                                                                     Võ Văn Khánh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 710 khách