Tìm kiếm tin tức
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP
Ngày cập nhật 23/04/2019

          Thực hiện Công văn số 1203/BNV-TH ngày 21/3/2019 của Bộ Nội vụ và Công văn 2176/UBND-NV ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP;

          Để có số liệu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP và báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, địa phương quan tâm chỉ đạo gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện  Nghị định 98/2014/NĐ-CP.

         Báo cáo xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22/5/2019 (đồng thời gửi qua địa chỉ mail: pdqhung.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định./.

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 23 khách