Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 03-QĐi/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 18/04/2019

         Thực hiện Công văn số 489-CV/BNCTU ngày 25/3/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 03-QĐi/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy quy định quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2015/UBND-NV ngày 09/4/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 03-QĐi/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy quy định quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Sở Nội vụ kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo thực hiện quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (có Đề cương báo cáo kèm theo).

          Trong báo cáo, các đơn vị cần lưu ý một số nội dung như sau:

          1. Số liệu báo cáo: tính từ ngày 17/10/2018 cho đến ngày 17/3/2019.

          2. Nội dung báo cáo cần tập trung vào một số vấn đề:

          - Việc quán triệt, triển khai các nội dung của Quy định số 03-QĐi/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy.

          - Công tác nắm thông tin qua các đầu mối được quy định tại Điều 4 của Quy định số 03-QĐi/TU (Đã tiếp nhận bao nhiêu thông tin ? Bao nhiêu thông tin có liên quan đến cán bộ, đảng viên).

          - Kết quả xử lý các thông tin phản ánh (Đã xử lý được bao nhiêu ? Xử lý như thế nào ? Kết quả đạt được ?).

          - Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất.

          Báo cáo xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22/4/2019 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

          Do yêu cầu gấp rút về thời gian, kính đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 32 khách