Tìm kiếm tin tức
Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 50-KL/TW, ngày 26/9/2009 của Bộ chính trị
Ngày cập nhật 16/04/2019
Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn 7739-CV/BTCTW, ngày 01/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, Sở Nội vụ xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 26/9/2009 của Bộ Chính trị về Quy chế thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ khối các cơ quan nhà nước.

Nội dung của Báo cáo ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Trần Quang Nhân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 44 khách