Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
Ngày cập nhật 09/04/2019

Ngày 09/4/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 391/SNV-TCCC về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ về việc báo cáo đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện như sau:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Trước ngày 05/4, 05/7, 05/10, 05/11, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá, chấm điểm theo quý thông qua các Phiếu đánh giá và lưu hồ sơ, kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (đối với các trường học, thời điểm đánh giá, chấm điểm theo quý thực hiện trước ngày 05/3, 05/6, 05/11 để phù hợp với năm học và thời gian nghỉ hè của giáo viên);

- Các đơn vị, địa phương chỉ gửi bảng tổng hợp chấm điểm hàng quý về Sở Nội vụ (theo mẫu số 6) đối với các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1. Riêng trong quý I năm 2019, gửi trước ngày 05/5/2019.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tổng hợp, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm, gửi Báo cáo tổng hợp đánh giá về Sở Nội vụ bằng văn bản giấy, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ hộp thư công vụ hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 10 tháng 01 (theo mẫu số 7, mẫu số 8) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn tại file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 33 khách