Tìm kiếm tin tức
V/v thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2019
Ngày cập nhật 07/03/2019

      Ngày 27/2/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 199/SNV-VTLT về việc thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2019

     Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

     1. Thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ (Phụ lục 01 kèm theo)

      a) Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp cấp tỉnh; doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức trung ương trên địa bàn thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức và các đơn vị thuộc, trực thuộc.

     b) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thống kê số lượng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, các trường học thuộc phạm vi quản lý và UBND các xã, phường, thị trấn.

     2. Đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2019 (Phụ lục 02 kèm theo)

     a) Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang được phân công nhiệm vụ làm công tác văn thư, lưu trữ cơ quan, tổ chức nhưng chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

     b) Thời gian và địa điểm: 03 tháng (dự kiến khai giảng vào tháng 5 năm 2019 học vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật) tại thành phố Huế.

     c) Kinh phí: 2.000.000 đồng/học viên (việc thanh toán kinh phí cho học viên thực hiện theo quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tập tin đính kèm:
Xuân Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 253 khách