Tìm kiếm tin tức
Văn bản hợp nhất về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ngày cập nhật 04/03/2019

Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; xin giới thiệu Nghị định hợp nhất về viên chức. Văn bản này là tổng hợp của 2 Nghị định:

-Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

-Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tổ chức- Công chức, viên chức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.419.579
Truy cập hiện tại 28 khách