Tìm kiếm tin tức
Văn bản hợp nhất về tuyển dụng sử dụng, quản lý công chức
Ngày cập nhật 04/03/2019

Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; xin giới thiệu Nghị định hợp nhất về công chức.

Văn bản này là tổng hợp của 3 Nghị định:

-Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

-Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

-Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tổ chức- Công chức, viên chức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 67 khách