Tìm kiếm tin tức
Báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Cán bộ, công chưc, viên chức
Ngày cập nhật 21/02/2019

Thực hiện Công văn số 563/BNV-ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bội Nội vụ về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ;

 

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình; báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo các nội dung sau (Có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 25 khách