Tìm kiếm tin tức
Báo cáo tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Ngày cập nhật 14/02/2019

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 (theo biểu mẫu đính kèm).

Biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 20/02/2019.

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 66 khách