Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018
Ngày cập nhật 28/01/2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Quyết định số 61/QĐ-BNV ngày 17/01/2019 của Bộ Nội vụ; ngày 25 tháng 01 năm 2019, đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 đã ký ban hành Thông báo số 09/TB-TBHĐTNN về kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2018 và Thông báo số 20/TB-UBND về kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 và Sở Nội vụ thông báo cho các đơn vị, địa phương và thí sinh biết ./.

Tập tin đính kèm:
Hà Cao Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 45 khách