Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI PHÚC KHẢO LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018
Ngày cập nhật 10/01/2019

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo ngày 09/01/2019; ngày 10 tháng 01 năm 2019, đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 đã ký ban hành Thông báo số 02 về kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018

(Thông báo và danh sách điểm phúc khảo kèm theo)

Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 thông báo cho các thí sinh biết ./.

Tập tin đính kèm:
Hà Cao Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 31 khách