Tìm kiếm tin tức
GÓP Ý QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
Ngày cập nhật 07/01/2019

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 07 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 19 /SNV-CCVC về việc góp ý văn bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển, điều động công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý giữa các phòng, ban cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tập tin dự thảo kèm theo).

Sở Nội vụ kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tham gia góp ý dự thảo bằng văn bản giấy gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ thư điện tử công vụ: hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 để tổng hợp.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 31 khách