Tìm kiếm tin tức
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 - Cụm thi đua các tỉnh Bắc trung bộ
Ngày cập nhật 25/07/2018

     Chiều ngày 23/7, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương - Cụm thi đua các tỉnh Bắc trung bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo 6 tỉnh trong Cụm thi đua (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế).

     Tham dự hội nghị về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
     Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả trên tất cả các mặt công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; nghe những gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của 6 tỉnh về những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả đạt được trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Đồng thời, thảo luận về những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và thống nhất các nội dung, kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua trong 6 tháng cuối năm 2018, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi  các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Hội nghị cũng dành thời gian để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 2745/HD-BTĐKT ngày 24/11/2015 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thông qua các văn bản dự thảo về hướng dẫn chấm điểm xếp loại, bảng điểm thi đua của Cụm thi đua năm 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết
     Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh trong Cụm đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng khen thưởng. Các phong trào thi đua chính như “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện với nhiều nội dung mới, đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội chung của từng địa phương. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời, góp phần thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các nhiệm vụ. Từ các phong trào thi đua, đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của các tỉnh phát triển như về kinh tế, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 6,12%, Quảng Trị đạt 6,56%, Quảng Bình đạt 6,29%, Hà Tĩnh đạt 32,94%, Nghệ An đạt 7,39%, Thanh Hóa đạt 8,85%. Về chương trình xây dựng NTM,  tỉnh Quảng trị có 41/117 xã đạt chuẩn NTM, Nghệ An có 181/431 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 42%, cao hơn bình quân chung của cả nước); tỉnh Thừa Thiên Huế, cuối năm 2018 có 41 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 39,42% số xã trong chương trình…  
     Hội nghị đã thảo luận thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng còn lại của năm. Trong đó, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo; triển khai hoạt động học tập các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm mới của các tỉnh và tăng cường công tác thanh kiểm tra công tác thi đua khen thưởng…
Toàn cảnh hội nghị 
     Phát  biểu chỉ đạo tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện cũng như kết quả các phong trào thi đua của các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc trung Bộ.
     Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm trong 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đã nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm cần quan tâm thực hiện. Theo đó, các tỉnh trong Cụm thi đua cần tăng cường các hoạt động thi đua thiết thực và hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua, phải đưa phong trào thi đua vào những việc khó, khâu khó và nơi khó khăn; đặc biệt là cần phải thực hiện tốt công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến và cần phải thông tin, tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như kịp thời thực hiện công tác khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình…
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 673 khách