Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 11/07/2018

Ngày 11/7/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 764/SNV-VP về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; đề nghị các phòng ban, chi cục triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Có gửi kèm hệ thống tài liệu đã được xây dựng, chỉnh sửa vào tháng  12 năm 2017 theo từng phòng, ban, chi cục và quy trình mẫu  theo TCVN TCVN ISO 9001:2015.

Tập tin đính kèm:
Phú Ánh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 66 khách