Tìm kiếm tin tức
Thành lập Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Ngày cập nhật 05/06/2024
Sáng kiến CCHC

 Ngày 10/5/2024, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các thành viên có tên sau:

I. Trưởng ban:

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

II. Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban Thường trực;

2. Ông Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban.

III. Các thành viên:

1.  Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

2.  Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

3.  Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

4.   Ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

5.   Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

6.  Mời bà Nguyễn Thị Bích Thùy, Trưởng phòng Hành chính – Trị sự và Công tác xã hội, Báo Thừa Thiên Huế;

7. Ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Thành viên kiêm Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, cụ thể:

1. Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Tổ chức Hội thi.

2. Xây dựng và ban hành Thể lệ Hội thi, bộ câu hỏi và đáp án dùng cho Hội thi; theo dõi, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện phần mềm phục vụ Hội thi.

3. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Hội thi; chỉ đạo, theo dõi công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt.

4. Chỉ đạo, tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 theo đúng Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

5. Tổng kết, đánh giá, trao giải kết quả Hội thi; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Hội thi.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức

1. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức là Sở Nội vụ.

2. Các thành viên của Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để điều hành các hoạt động của Ban Tổ chức.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban Tổ chức hoàn thành nhiệm vụ ghi tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(chi tiết có file kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 92 khách