Tìm kiếm tin tức
“Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 24/05/2024

Đoàn công tác của Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế”

Để tiếp tục phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, một bộ phận di sản vô giá của dân tộc, để bổ sung tài liệu quý, hiếm cho Phông lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ  đã ban hành Kế hoạch 278/KH-SNV  thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “ Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Thừa Thiên Huế và về tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2031”,

          Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ đã phối hợp với các Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, III và IV để tiếp tục rà soát, thống kê và khai thác một phần Danh mục tài liệu quý hiếm đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 240/QĐ-UBND  ngày 22/01/2024.

Một số hình ảnh của đoàn công tác./.

Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 106 khách