Tìm kiếm tin tức
Về việc triển khai một số nội dung liên quan quản lý sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
Ngày cập nhật 30/01/2024

          Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 956/UBND-NC ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc triển khai một số nội dung liên quan quản lý sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

         1. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

         2. Thực hiện các thủ tục xin giấy phép bay gửi Cục Tác Chiến – Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng trước khi sử dụng các tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ theo quy định. (Có văn bản kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 670 khách