Tìm kiếm tin tức
Báo cáo thống kê theo quy định của ngành Nội vụ
Ngày cập nhật 22/11/2023

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2052/SNV-TCCC về việc Báo cáo thống kê theo quy định  tại Thông tư số 07/2021/TT-BNV và Thông tư số 02/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật theo quy định tại Quyết định 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ;

- Các báo cáo và số liệu phải đảm bảo thời gian theo quy định ;

- Số liệu thống kê Báo cáo văn bản phải trùng khớp với Báo cáo điện tử (nếu có) được trích xuất từ phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức.

Danh mục các biểu mẫu được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ (http://snv.thuathienhue.gov.vn) để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo thống kê theo đúng thời gian quy định.

(theo các biểu mẫu đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Hoàng Xuân Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 674 khách