Tìm kiếm tin tức
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày cập nhật 16/03/2023

Thực hiện Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại các file đính kèm

 

 

Tập tin đính kèm:
Hà Xuân Tuyết Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 683 khách