Tìm kiếm tin tức
KỶ NIỆM NGÀY LƯU TRỮ VIỆT NAM
Ngày cập nhật 04/01/2023

             Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 01 về công tác công văn, giấy tờ; trong đó nêu rõ: "Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết Quốc gia". Văn bản quan trọng này không những đặt nền móng cho công tác Lưu trữ Việt Nam mà còn ý nghĩa lịch sử to lớn trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân với việc giữ gìn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia. Người đã khẳng định: “Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Cùng với sự phát triển và những đóng góp to lớn của ngành Lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg chọn ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam.

Nhân Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03 tháng 01 năm 1946 - 03 tháng 01 năm 2023), Lãnh đạo Sở Nội vụ do ông Trần Minh Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và ông Phan Lương, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc sở đã thăm và chúc mừng Trung tâm Lưu trữ. Tại buổi đến thăm, Ông Phan Lương đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Trung tâm đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Trung tâm Lưu trữ cần hoàn thiện củng cố tổ chức bộ máy, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho ngành, nhất là trong giai đoạn cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ số trong quản lý tài liệu lưu trữ; thực hiện tốt công tác lưu trữ, phát huy những giá trị tài liệu lưu trữ, đưa tài liệu đến gần hơn với đông đảo quần chúng và đời sống xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Sở, Ông Phan Lương đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm nhân ngày Lưu trữ Việt Nam./.

XUÂN HIỆP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 664 khách