Tìm kiếm tin tức
V/v báo cáo thống kê theo quy định của ngành Nội vụ
Ngày cập nhật 26/10/2022

- Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

- Thực hiện Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ;

      Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo các biểu mẫu theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV và Thông tư số 07/2021/TT-BNV.

      Thời gian báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 15/11/2022.

      Danh mục các biểu mẫu được đăng tải theo tập tin đính kèm dưới đây.

Yêu cầu: Số liệu thống kê Báo cáo văn bản phải trùng khớp với Báo cáo điện tử (nếu có) được trích xuất từ phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức.

Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 693 khách