Tìm kiếm tin tức
Thông báo Nhận đơn phúc khảo thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021
Ngày cập nhật 10/06/2022

Căn cứ thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 thông báo đến công chức, viên chức tham dự thi thuộc các sở, ban cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả thi, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 (mẫu đơn phúc khảo kèm theo).

Xem  thông tin tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 797 khách