Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021
Ngày cập nhật 09/06/2022

Căn cứ Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả chấm thi; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 thông báo kết quả điểm thi và số câu trả lời đúng kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 734 khách