Tìm kiếm tin tức
Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021
Ngày cập nhật 24/05/2022

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ- UBND về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021

Xem nội dung Quyết định theo file đính kèm.

Phòng TC-CCVC

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 104 khách