Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
Ngày cập nhật 01/09/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-SNV ngày 31/8/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2021 (danh sách ở file đính kèm)

2. Thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

- Thành phần hồ sơ (theo Điều 17, Nghị định 115/2020/NĐ-CP) gồm:

(1) Bản sao văn bảng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.

(2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Thời gian: Từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021 (giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận: Sở Nội vụ, số 09 Đống Đa, thành phố Huế.

 

 

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 726 khách