Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn triển khai tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày cập nhật 25/08/2021

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021.

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1067/SNV-TCCC về việc hướng dẫn triển khai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Các đơn vị, địa phương thông báo công khai tại trụ sở cơ quan đơn vị, địa phương về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2021. Cử các thành viên kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Cử 02 người tham gia vào Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2, gửi danh sách về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2.

3. Các đơn vị, địa phương xây dựng danh mục tài liệu ôn tập đối với Môn nghiệp vụ chuyên ngành, gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/9/2021.

4. Gửi hồ sơ dự tuyển về Sở Nội vụ

5. Danh mục tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung

Chi tiết xem nội dung Công văn tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 803 khách