Tìm kiếm tin tức
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Ngày cập nhật 17/03/2021
Tài liệu HN trực tuyến Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thực hiện Công điện số 323/CĐ-VPCP ngày 16/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Sở Nội vụ trân trọng đăng tải Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến.

 

 

(xem và tải tài liệu tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 245 khách