Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả điểm thi công chức Vòng 2
Ngày cập nhật 15/03/2021

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban Kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả điểm thi công chức Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Chi tiết xem nội dung Thông báo và điểm thi vòng 2 tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 413 khách