Tìm kiếm tin tức
Thông báo thay đổi thời gian thi phỏng vấn vòng 2 đối với Ban Dân tộc
Ngày cập nhật 05/03/2021

Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo thay đổi thời gian thi phỏng vấn công chức vòng 2 đối với các thí sinh tuyển dụng vào Ban Dân tộc tỉnh như sau: Bắt đầu vào lúc 10 giờ, ngày Chủ nhật 14/3/2021.

Các nội dung khác như Thông báo số 16/TB-HĐTD ngày 04/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 527 khách