Tìm kiếm tin tức
NGHỊ QUYẾT SỐ 64 VỀ SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Ngày cập nhật 05/03/2021

Ngày 03/3/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ Hai của Hội đồng bầu cử quốc gia

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Xét đề nghị của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Xét đề nghị của Trưởng Tiểu ban nhân sự, ngày 03/3/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ấn định cụ thể (chi tiết xem tại file đính kèm).

Cụ thể: Tỉnh Thừa Thiên Huế được ấn định 03 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV, gồm:

- Đơn vị bầu cử số 01: Thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới; số đại biểu Quốc hội được bầu là hai.

- Đơn vị bầu cử số 02: Thị xã Hương Thủy và thành phố Huế; số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

- Đơn vị bầu cử số 03: Các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông; số đại biểu Quốc hội được bầu là hai.

Nghị quyết nêu rõ, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 243 khách