Tìm kiếm tin tức
Tham gia kiến dự thảo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
Ngày cập nhật 04/03/2021

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 250/SNV-TCCC về việc tham gia kiến dự thảo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức và dự thảo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) trước ngày 15/3/2021.

 (chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 532 khách