Tìm kiếm tin tức
Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2
Ngày cập nhật 23/02/2021

Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

 Các thí sinh ôn tập theo vị trí tuyển dụng. Phạm vi ôn tập căn cứ vị trí tuyển dụng ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09/HD-HĐTD ngày 03/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 436 khách